Trunfo®

Trunfo®

Tip
Fungicide
Formulare
Azoxistrobin 25% (=250 g/l)
Tip Formulare
Suspensie concentrată (SC)
Certificat de omolegare
488PC
Ambalare
5 L
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
199.91KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
499.37KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
1.39MB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPa1 Pentru a evita apariția rezistenței când folosiți produsul TRUNFO respectați limitele de utilizare (numărul de tratamente sau perioada de timp) pentru grupul chimic al strobilurinelor!)

SPe2 Pentru protecția apelor apelor subterane/organismelor acvatice, nu aplicați pe solul de tip nisipos sau pe soluri de materie organic pură!

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Bilurina în slujba fermierilor

Fungicid sistemic local pentru prevenirea şi combaterea bolilor la cereale şi legume.

Caracteristici principale

Fungicid penetrant, cu acţiune sistemică şi mobilitate translaminară;

Activitate preventivă şi capacitate antisporulantă;

Pe lângă efect de fungicid, produsul are și un “greening” efect, prevenind procesul de îmbătranire al frunzelor și, implicit, de prelungire a procesului de vegetație => crește producția;

Foarte eficient împotriva ruginilor.

Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Tratamentele se aplică preventiv atunci când apar condiții de manifestare a bolilor.

Grâu și orz: pentru combaterea ruginilor (Puccinia spp., Puccinia hordei) și arsura frunzelor de orz (Rhyncosporium secalis), tratamentul se aplică după apariția primului nod, până la sfârșitul înfloririi (BBCH 31-69).

Orz: pentru a combate helmintosporioza (Helminthosporium sativum) și pătarea frunzelor (Ramularia collo-cygni) tratamentul se aplică de la primul nod, până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59).

Tomate și cucurbitacee: pentru a combate făinarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) și făinarea tomatelor (Leveillula solanacearum), tratamentele se aplică de la apariția primei inflorescențe până la coacerea deplină a fructelor (BBCH 51-89).

 

Intervalul între două aplicări succesive (în cazul tomatelor și cucurbitaceelor) este de 10-14 zile, în funcție de condițiile climatice și presiunea de infecție. Numărul maxim de tratamente cu Trunfo este de 1 pe sezon la cereale, 2 la tomate, respectiv 3 la cucurbitacee.

Mod de preparare

 

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.

Compatibilitate

 

Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. Ȋn cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Aplicare după cultură
Cereale paioase
Problema
Arsura frunzelor (Rhyncosporium)
Dozaj
1 L/ha
Problema
Helmintosporioza (Helminthosporium sativum)
Dozaj
1 L/ha
Problema
Pătarea frunzelor (Ramullaria)
Dozaj
1 L/ha
Problema
Ruginile (Puccinia spp.)
Dozaj
1 L/ha
Legume
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
0,8 L/ha
Safety period
3 zile
Tomate
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
0,8 L/ha
Safety period
3 zile