Javise® 50 WG

Javise® 50 WG

Tip
Fungicide
Formulare
Ciprodinil 50% (=500 g/l)
Tip Formulare
Granule dispersabile în apă (WG)
Certificat de omolegare
648PC
Ambalare
500 g,3 Kg
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
203.96KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
377.25KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
99.65KB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

EUH208 Conține ciprodinil. Poate provoca reacție alergică.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Cel mai polivalent ciprodinil de pe piață

Javise este un fungicid sistemic cu un spectru larg de acțiune pentru cultura viței-de-vie și pomi fructiferi (sâmburoase și semințoase). Este eficient la temperaturi joase și are eficacitate excelentă asupra agenților patogeni Botritis, Monilinia și Venturia.

Caracteristici principale
  • JAVISE® este un fungicid cu spectru larg, cu acțiune preventivă și curativă, aparținând grupului anilinopirimidine (grupul FRAC D1);
  • Acționează în inhibarea sintezei metioninei și secreția enzimelor hidrolitice responsabile de pătrunderea ciupercii în gazdă. Afectează creșterea tubului germinativ, formarea appressoriei și creșterea miceliului;
  • Eficient la temperaturi scăzute, JAVISE® este o soluție excelentă pentru protejarea frunzelor și florilor, fiind considerat o opțiune excelentă de anti-putregai;
  • Caracteristica sa în a străbate cuticula cerată a suprafețelor permite o rezistență mai mare la spălare în comparație cu fungicidele de contact.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Măr, păr: tratamentele preventive se aplică atunci când apar condiții favorabile apariției infecțiilor, la intervale de 10-14 zile, în funcție de condițiile climatice și presiunea de infecție. Tratamentele curative se pot aplica în maxim 48 de ore de la producerea infecției. Deoarece produsul este activ chiar și la temperaturi scăzute (peste 5°C), se poate aplica începând de la faza de urechiușe de șoarece, până înainte de înflorit (BBCH 10-59).

Număr maxim de tratamente: 3/sezon.

Piersic, cais, nectarin, prun, cireș, vișin: tratamentele seaplică la avertizare sau preventiv, când condițiile climatice sunt favorabile apariției infecțiilor, la interval de 10-14 zile.

Număr maxim de tratamente: 2/sezon.

Viță-de-vie: tratament preventiv când condițiile climatice sunt favorabile apariției infecțiilor, de la înflorit, până la intrarea în pârgă (BBCH 60-83). Se aplica un singur tratament pe durata unui sezon.

Mod de preparare

Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat şi în bună stare de funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformității. În rezervorul maşinii pe jumătate umplut cu apă şi cu agitatorul pornit, se toarnă cantitatea necesară de produs. Continuaţi agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se continuă agitarea soluţiei pe tot parcursul stropirii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentru stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare.

Compatibilitate

Produsul poate fi compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Buruieni rezistente

Pentru prevenirea apariției de forme rezistente este bine să se alterneze utilizarea acestui produs cu fungicide din alte grupe chimice, cu moduri de acțiune diferite.

Aplicare după cultură
Pomi fructiferi
Problema
Monilioza fructelor (Monilinia fructigena)
Dozaj
0,5 Kg/ha
Safety period
7 zile
Problema
Rapănul
Dozaj
0,5 Kg/Ha
Safety period
60 zile
Viță de vie
Problema
Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
Dozaj
0,75 Kg/ha
Safety period
7 zile