Ksar® Vitis

Ksar® Vitis

Tip
Fungicide
Formulare
Kresoxim-Methyl 25% (=150 g/l), Penconazol 8.75% (=14 g/l)
Tip Formulare
Granule dispersabile în apă (WG)
Ambalare
0,6 kg
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
194.1KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
232.46KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
301.1KB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Harmful
Health Hazard

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H361d Susceptibil de a dauna fatului.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Control absolut împotriva făinarii și putregaiului negru

Fungicid cu acțiune de contact și sistemică împotriva făinării și putregaiul negru.

Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Pentru a asigura un control adecvat al bolilor, KSAR VITIS trebuie utilizat ca tratament preventiv la o doză de 300-400 g/ha pentru combaterea făinării și a putregaiului negru, cu interval între aplicări de la 10, până la 14 zile. În cazul în care avem presiune mare de boli sau de creștere activă a viței-de-vie nu trebuie depășite 12 zile între tratamente.

Calitatea pulverizării este un factor cheie pentru a obține o distribuție omogenă a KSAR VITIS în câmp. Aplicările trebuie sa fie la un volum de pulverizare de 100 – 1000 L/ha (Pneumatic: minim 100 L/ha, jet aer: minim 250 L/ha).

Tratamentul cu KSAR VITIS trebuie să protejeze vița-de-vie de la primul risc de contaminare, până la închiderea ciorchinelui (BBCH-77). Cu toate acestea, perioada cea mai potrivită pentru aplicarea KSAR VITIS în controlul făinării și putregaiului negru ar trebui să fie după înflorire și garantează o protecție excelentă a ciorchinilor, a producției, precum și acțiune mezostemică și curativă. În conformitate cu condițiile de utilizare propuse autorităților, tratamentul poate fi efectuat până la închiderea ciorchinelui (BBCH 77).

Aplicare după cultură
Viță de vie
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
0,3 kg/ha
Safety period
35 zile
Problema
Putregaiul negru (Guignardia bidwellii)
Dozaj
0,3 kg/ha
Safety period
35 zile