Kantarel®

Kantarel®

Tip
Fungicide
Formulare
Penconazol (=100 g/l)
Tip Formulare
Concentrat emulsionabil (EC)
Certificat de omolegare
450PC
Ambalare
1 L
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
239.79KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
597.61KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
1.39MB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Harmful
Health Hazard

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

P201 Procurati instructiuni speciale inainte de utilizare.

P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

P261 Evitați inhalarea prin pulverizare.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Triazol de referință împotriva făinarii

Fungicid sistemic pentru prevenirea sau combaterea făinării.

Caracteristici principale
  • Kantarel este un fungicid pe bază de penconazol 100 g/L cu o formulare lichida (EC);
  • Penconazol se află în familia chimică a triazolilor, clasificată în grupa 3, conform FRAC. Este un fungicid sistemic eficient ca preventiv, dar și curativ, fiind absorbit de frunze și translocate acropetal;
  • Compusul penconazol este un SBI (Sterol Biosynthesis Inhibitor) cunoscut și sub denumirea de fungicid DMI pentru inhibitorii de metilare. Ca toate SBI, inhibă biosinteza sterolului. Provoacă inhibarea 14-demetilazei și, astfel, a membranei celulare a biosintezei ergosterolului, ceea ce duce la oprirea dezvoltării ciupercilor.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Kantarel se aplică preventiv și/sau la avertizare, la interval de 7-14 zile între tratamente, în funcție de condițiile climatice și presiunea de infecție. Numărul maxim de tratamente cu Kantarel este de 3 pe sezon.

Cucurbitacee (câmp și seră): Aplicați de la BBCH 14 (la apariția celei de-a patra frunze adevărate din tulpina principală), până la BBCH 79 (90% din fructele de pe tulpina principală au ajuns la dimensiunea și forma tipice).

Pomi fructiferi (sâmburoase: piersic, nectarin și cais): Aplicați de la BBCH 01 (începutul umflării mugurilor foliari), până la BBCH 81 (fructele încep să se coacă: începutul colorării fructelor).

Pomi fructiferi (semințoase): Aplicați de la BBCH 01 (începutul umflării mugurilor foliari) până la BBCH 71 (începutul dezvoltării fructelor - fruct de 10 mm).

Tomate (seră): Aplicați de la BBCH 61 (prima floare deschisă), până Ia BBCH 81 (10% din fructe prezintă culoarea tipică a maturității).

Viță-de-vie: Aplicați de la BBCH 13 (3 frunze desfăcute), până Ia BBCH 79 (compactarea ciorchinelui).

Mod de preparare

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în stare bună de funcționare. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea de produs necesar în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Controlați periodic starea echipamentului de stropit.

Compatibilitate

Kantarel poate fi compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Aplicare după cultură
Legume
Problema
Erysiphe spp
Dozaj
0,3-0,4 L/ha
Safety period
3 zile
Problema
Făinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj
0,3-0,4 L/ha
Safety period
3 zile
Problema
Podosphaera xanthii
Dozaj
0,3-0,4 L/ha
Safety period
3 zile
Pomi fructiferi
Problema
Podosphaera leucotricha
Dozaj
0,3-0,4 L/ha
Safety period
14 zile
Problema
Sphoaerotheca pannosa
Dozaj
0,3-0,4 L/ha
Safety period
14 zile
Tomate
Problema
Leveillula taurica
Dozaj
0,3-0,4 L/ha
Safety period
3 zile
Viță de vie
Problema
Uncinula necator
Dozaj
0,3-0,4 L/ha
Safety period
14 zile