Plaza® 25 WG

Plaza® 25 WG

Tip
Erbicid
Formulare
Rimsulfuron 25% (=250 g/l)
Tip Formulare
Granule dispersabile în apă (WG)
Certificat de omolegare
617PC
Ambalare
100 g
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
215.2KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
556.18KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
757.71KB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Harmful

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 Colectați scurgerile de produs.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Erbicid sistemic post-emergent pentru porumb și cartof

PLAZA 25 WG este un erbicid selectiv care combate buruieni graminee anuale și perene și unele buruieni cu frunză lată din culturile de porumb și cartof.

Caracteristici principale
  • Strategie pe termen lung împotriva gramineelor perene: pirul târâtor, costrei;
  • Transloca în rizomi și distruge părțile vegetative de înmulțire;
  • Ambalaj și doză mică de utilizare;
  • Fără restricții la cultura post-mergătoare.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Se aplică în post-emergență, un singur tratament pe sezon la doza de 50 g/ha + 0,2 L/ha adjuvant (Pottok) sau cu aplicare divizată, utilizând 30 g/ha + 0,2 L/ha adjuvant (Pottok) la prima aplicare, respectiv 20 g/ha + 0,2 L/ha adjuvant (Pottok) pentru a doua

aplicare. În cazul aplicării divizate, intervalul între cele două tratamente este de 8-10 zile. Buruienile țintă trebuie să fie răsărite, în stadiul timpuriu de dezvoltare (2-3 frunze) și în perioada de creștere activă.

Temperatura optimă de aplicare este în intervalul cuprins între 10°C și 25 °C. Precipitațiile care apar în 4 ore de la tratament pot reduce eficacitatea produsului. Nu se recomandă aplicarea erbicidului la culturile aflate în stres: atac de dăunători, temperaturi scăzute, exces de umiditate sau secetă.

Mod de preparare

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în stare bună de funcționare. Se toarnă volumul măsurat al produsului în rezervorul de pulverizare parțial umplut cu apă (cu agitatorul activat). Apoi se adaugă adjuvantul în rezervor, se completează cu apă până la volumul dorit și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Controlați periodic starea echipamentului de stropit.

Compatibilitate

PLAZA 25 WG poate fi compatibil cu alte produse, dar nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. În cazul utilizării în amestec cu alte produse, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Aplicare după cultură
Cartofi
Problema
Monocotiledonate
Dozaj
20-50 g/ha, dupa tip aplicare
Porumb
Problema
Monocotiledonate
Dozaj
20-50 g/ha, dupa tip aplicare