Deflexo® Mix

Deflexo® Mix

Tip
Erbicid
Formulare
S-metolaclor 62% (=312 g/l), Terbutilazin 37% (=187 g/l)
Tip Formulare
Suspoemulsie (SE)
Certificat de omolegare
630PC
Ambalare
5 L,20 L
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
244.65KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
617.07KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
1.71MB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Harmful
Health Hazard

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H373 - Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P260 - Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P314 - Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.

P391 - Colectați scurgerile de produs.

P405 - A se depozita sub cheie.

P501 - Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Prezentare
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
video thumbnail video media thumbnail
Sumar

Performanță excelenta în pre-emergență

Deflexo Mix este un erbicid selectiv compus din 2 substanțe active complementare pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale din cultura de porumb.

Caracteristici principale
  • Controlul unui spectru larg de buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale;
  • Reducerea concurenței timpurii a buruienilor cu planta de cultură;
  • Activitate sistemică, anti-germinativă și reziduală de lungă durată;
  • Siguranță pentru utilizatori, cu doză redusa de aplicare;
  • Flexibilitate în aplicare. Performanță ridicată în preemergență, dar poate fi aplicat și în postemergența timpurie (BBCH14);
  • Risc scăzut de apariție a fenomenului de rezistență datorită modului de acțiune (multi-site).
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Deflexo Mix se poate aplica preemergent sau în postemergența timpurie (porumb 1-4 frunze), înainte de răsărirea buruienilor. Activitatea erbicidului este influențate de umiditatea din sol. Lipsa precipitațiilor pe o perioadă mai mare de 7 zile de la aplicare poate reduce eficacitatea produsului. Pentru o eficacitate optimă, trebuie asigurată o bună pregătire a patului germinativ, bine mărunțit, fără bulgări.

Mod de preparare

 

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în stare bună de funcționare. Se umple rezervorul cu ¾ din cantitatea de apă necesară. Porniți sistemul de agitare și agitați bine bidonul de Deflexo Mix înainte să turnați în mod treptat cantitatea necesară, apoi se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Controlați periodic starea echipamentului de stropit.

Compatibilitate

Deflexo Mix poate fi compatibil cu alte erbicide, dar nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Ȋn cazul utilizării în amestec cu alte produse, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Aplicare după cultură
Porumb
Problema
Monocotiledonate si dicotiledonate
Dozaj
3,5 L/ha