Extensor® OD

Extensor® OD

Tip
Erbicid
Formulare
Sulcotrione 88% (=150 g/l), Nicosulfuron 12% (=20 g/l)
Tip Formulare
Dispersie în ulei (OD)
Certificat de omolegare
330PC
Ambalare
5 L,20 L
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Brosura
229.56KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
386.02KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Tag
1.79MB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Health Hazard

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208 Conține sulcotrion. Poate provoca o reacție alergică.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P281 Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau posibilă expunere: consultați medicul.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Noul standard în post-emergență

Erbicid sistemic, post-emergent pentru combaterea buruienilor graminee precum și a buruienilor cu frunza lată, anuale și perene din cultura de porumb.

Caracteristici principale

EXTENSOR OD® este un erbicid unic, care oferă fermierilor o serie de beneficii precum:

  • Cea mai bună soluție pentru cazurile în care erbicidările în preemergență nu pot fi efectuate;
  • Selectivitate excelentă asupra culturii;
  • Fereastră largă de aplicare (de la 2 frunze, până la 9 frunze ale porumbului);
  • Acţiune rapidă prin stoparea creşterii buruienilor;
  • Combaterea buruienilor încă din postemergența timpurie.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Produsul are un interval larg de aplicare începând cu 2, până la 9 frunze ale culturii de porumb (BBCH 12-19).

Pentru o eficacitate optimă aplicate erbicidul când buruienile se află în stadii incipiente de dezvoltare și în etapa de creșteri activă.

Extensor OD se poate aplica în două moduri:

  • O singură aplicare în post-emergență, începând de la stadiul de 2 frunze ale porumbului, la doza de 2 L/ha.
  • Două aplicări fracționate post-emergent: 1 L/ha începand de la stadiul de 2-3 frunze ale porumbului și o a doua aplicare la doza de 1L/ha, când porumbul are 4-5 frunze, păstrând o pauză de aproximativ 14 zile între aplicări.

Ȋn cazul în care gama de buruieni este complexă și creșterea lor eșalonată, optați pentru o aplicare fracționată.

Ȋn condiții optime, tratamentul cu Extensor OD se realizează la temperaturi între 15°C și 25°C, la o umiditate atmosferică de peste 60%. Nu se recomandă aplicarea erbicidului la culturile aflate în stres: atac de dăunători, temperaturi scăzute, exces de umiditate sau secetă. Daca ploaia intervine după 2 ore de la aplicarea erbicidului, eficacitatea produsului nu este afectată. Evitați stropirea culturilor adiacente care se află în afara ariei țintă de tratare.

Mod de preparare

Asigurați-vă ca echipamentul de stropit este curat și în stare bună de funcționare. Se umple rezervorul cu ¾ din cantitatea de apa necesară. Porniți sistemul de agitare și agitați bine bidonul de EXTENSOR înainte sa turnați în mod treptat cantitatea necesară, apoi se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Controlați periodic starea echipamentului de stropit.

Compatibilitate

Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. Ȋn cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Buruieni combătute

Abutilon theophrasti (teișor), Amaranthus retroflexus (știr sălbatic), Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului),Chenopodium album (spanac sălbatic),Chenopodium polyspermum (spanac alb), Chenopodium sp., Datura stramonium (ciumăfaie), Fumaria officinalis (fumarița), Solanum nigrum (zârnă), Anagallis arvensis (scânteiuță), Stellaria media (răcoină), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Rumex crispus (măcriș), Viola tricolor (trei frați pătați), Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), Galinsoga parviflora (busuioc sălbatică), Sonchus oleraceus (susai moale), Lamium purpureum (urzică moartă), Calystegia sepium (volbură mare), Matricaria recutita (mușețel), Polygonum persicaria (ardeiul broaștei), Senecio vulgaris (cruciuliță), Spergula arvensis (hrana vacii), Veronica persica (ventrilica), Digitaria ischaenum (meișor), Avena fatua (odos), Panicum milliaceum (mei), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă), Poa annua (hirusor), Setaria sp. (mohor), Setaria viridis (mohor verde), Setaria verticillata (mohor), Alopecurus myosuroides (coada vulpii).

Buruieni sensibile

Mercurialis annua (trepădătoare), Polygonum aviculare (troscot), Digitaria sanguinalis (meișor), Sorghum halepense (costrei).

Buruieni moderat sensibile

Bidens tripartita (dintele lupului), Polygonum aviculare (troscot), Ranunculus arvensis (piciorul cocoșului), Convolvulus arvensis (volbura).

Aplicare după cultură
Porumb
Problema
Monocotiledonate si dicotiledonate
Dozaj
1 - 2 L/ha