Expert® 75 WG

Expert® 75 WG

Tip
Erbicid
Formulare
Tribenuron-Metil 75% (=750 g/l)
Tip Formulare
Granule dispersabile în apă (WG)
Certificat de omolegare
513
Ambalare
100 g
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Brosura
185.83KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
397.09KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
512.9KB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Health Hazard

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208 Conține tribenuron-metil. Poate provoca o reacție alergică.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

P101 Dacă este necesar un consult medical, păstrați la îndemână recipientul sau eticheta.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

SPe2 Pentru protecția apelor apelor subterane/organismelor acvatice, nu aplicați pe solul de tip nisipos sau pe soluri de materie organic pură!

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Erbicid selectiv și sistemic de mare versatilitate

EXPERT 75 WG este un erbicid selectiv, sistemic, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de grâu, grâu dur, orz și ovăz.

Caracteristici principale
  • Expert 75 WG combate buruienile dicotiledonate perene şi reduce sursa de îmburuienare pentru culturile postmergatoare;
  • Are o selectivitate excelentă asupra culturii;
  • Formularea WG îmbunătăţeşte dispersia substanţei active în soluţia de stropit;
  • După culturile de păioase tratate cu Expert 75 WG, se poate înființa orice cultură.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Produsul se aplică postemergent, începând din stadiul de 3 frunze ale culturii, până la apariția frunzei stindard, când buruienile sunt în faza activă de creștere (în stadiul de 2-6 frunze).

Se aplică un singur tratament cu Expert 75 WG pe cultură și pe sezon, în doză de 15-20 g/ha, în funcție de nivelul infestării.

Produsul se va aplica după ce cultura s-a zvântat de picăturile de rouă sau de ploaie. Nu se recomandă aplicarea erbicidului la culturile aflate în stres: atac de dăunători, temperaturi scăzute, exces de umiditate sau secetă. Evitați stropirea culturilor adiacente care se află în afara ariei țintă de tratare.

Mod de preparare

 

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.

Compatibilitate

 

Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Buruieni combătute

Anagallis arvensis (scânteiuța), Anthemis arvensis (romanița), Chamomilla recutita (mușețel), Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Chrysanthemum segetum (vetricea), Papaver rhoeas (mac), Lamium amplexicaule (urzică), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Cirsium arvense (pălămida), Spergula arvensis (hrana vacii).

Buruieni moderat sensibile:

Polygonum aviculare (troscot), Fumaria officinalis (fumărița), Galium aparine (turița).

Aplicare după cultură
Cereale paioase
Problema
Dicotiledonate
Dozaj
15-20 g/ha