Nicozea® 4 OD

Nicozea® 4 OD

Tip
Erbicid
Formulare
Nicosulfuron 100% (=40 g/l)
Tip Formulare
Dispersie în ulei (OD)
Certificat de omolegare
2820
Ambalare
1L,5L
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Broșura
200.5KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
509.67KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
863.31KB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P401 A se depozita departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Erbicid sistemic post-emergent într-o formulare OD

Erbicid selectiv destinat combaterii buruienilor monocotiledonate anuale din cultura de porumb.

Caracteristici principale
  • Acțiune foarte bună asupra buruienilor monocotiledonate anuale și costreiului din cultura de porumb;
  • Absorbție rapidă prin frunze și rezistență la spălare;
  • Formulare OD – eficacitate ridicată;
  • Selectiv pentru hibrizii de porumb;
  • Flexibilitate în aplicare, putând fi aplicat singur sau asociat;
  • Nu afectează cultura post-mergătoare.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

Produsul se aplică post-ermergent, când buruienile sunt răsărite și în etapa de creștere activă. Faza optimă de creștere a culturii la momentul aplicării este de 4-6 frunze. Se recomandă aplicarea produsului la temperaturi între 10°C și 25°C și evitarea aplicării dacă temperatura are fluctuații mari între noapte și zi. Acțiunea produsului este mai rapidă în condiţii de căldură şi umiditate, în timp ce temperatura scăzută şi seceta întârzie efectul şi scade eficacitatea erbicidului. Nu se recomandă aplicarea erbicidului la culturile aflate în stres: atac de dăunători, temperaturi scăzute, exces de umiditate sau secetă.

Mod de preparare

 

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în stare bună de funcționare. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară. Porniții sistemul de agitare și agitați bine bidonul de NICOZEA 4 OD înainte să turnați în mod treptat cantitatea necesară, apoi se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Controlați periodic starea echipamentului de stropit.

Compatibilitate

Produsul este compatibil cu majoritatea erbicidelor folosite în cultura porumbului. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. Ȋn cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Aplicare după cultură
Porumb
Problema
Monocotiledonate
Dozaj
0,8 L/ha