Kacik®

Kacik®

Tip
Erbicid
Formulare
Diflufenican 70% (=400 g/l), Iodosulfuron-Metil-Sodiu 9% (=50 g/l), Florasulam 3% (=20 g/l), Cloquintocet-Mexil 18% (=100 g/l)
Tip Formulare
Granule dispersabile în apă (WG)
Certificat de omolegare
630PC
Ambalare
1 Kg,3 Kg
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Brosura
245.11KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Fișa de securitate
575.34KB
Open Download
Il s'agit d'un contenu exclusif réservé aux membres du site ASCENZA.
Etichetă
209.5KB
Open Download
Informații toxicologice
Atenționări
Environmental Hazard
Harmful
Health Hazard

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire

OTRĂVIREA ACCIDENTALĂ - PRIMUL AJUTOR112

Descriere produs
Sumar

Secretul unei culturi de cereale fără buruieni înca de la început

KACIK este un erbicid selectiv care combate un număr mare de buruieni monocotiledonate și dicotiledonate din culturile de grâu, orz și secară.

Caracteristici principale
  • Selectiv în post-emergența timpurie pentru grâu, orz și secară;
  • Cel mai larg spectru de combatere pentru erbicidarea în toamnă;
  • Mod de acțiune dublu și activitate reziduală;
  • Erbicid inovator pentru cultura de orz;
  • Flexibilitate în aplicare;
  • Previne fenomenul de rezistență, datorită substanțelor active cu moduri diferite de acțiune;
  • Erbicid unic cu 3 substanțe active sinergice;
  • Efect vizibil rapid;
  • Eficacitate sporită chiar și la temperaturi reduse.
Informații despre aplicare
Mod de utilizare

 

KACIK se aplică post-emergent, de la stadiul de 3 frunze până la sfârșitul înfrățirii (BBCH 13-29). Aplicați produsul în perioada sensibilității maxime a buruienilor (monocotiledonate: de la începutul înfrățirii, până la formarea primului internod, dicotiledonate: 2-4 frunze).

Mod de preparare

 

Asigurați-vă ca echipamentul de stropit este curat și în stare bună de funcționare. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea de produs necesară în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Controlați periodic starea echipamentului de stropit.

Compatibilitate

Kacik poate fi compatibil cu multe dintre produsele folosite în mod curent în România la culturile respective. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Ȋn cazul utilizării în amestec cu alte produse, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire ale produsului partener. Modul de comportare al culturii la utilizarea amestecurilor este influențat semnificativ și de condițiile meteorologice. Se evită amestecul în rezervor al unui număr mare de produse (erbicide, fungicide, insecticide, regulatori de creștere, fertilizanți foliari), care pot rezulta în soluții foarte concentrate, cu efecte antagonice sau fitotoxice.

Buruieni combătute

Dicotiledonate:Anthemis arvensis (romanița de câmp), Anthriscus spp. (asmățui), Centaurea cyanus (albăstrea), Cerastium spp. (struna cocoșului), Galium aparine (turița), Picris echioides, Juncus bufonius (rogoz), Lamium purpureum (urzica moartă), Matricaria spp. (mușețel), Anagallis arvensis (scânteiuța), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Viola arvensis (trei frați pătați), Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), Scandix pecten-veneris (acul-doamnei), Senecio vulgaris (cruciulița), Veronica persica (ventrilica), Veronica hederifolia (doritoare).

Monocotiledonate:Poa annua (hirusor)

Buruieni sensibile

Dicotiledonate:Alchemilla vulgaris (crețișoara), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Cirsium arvense (pălămida), Papaver rhoeas (mac), Fumaria officinalis (fumarița), Geranium spp. (năprasnic), Myosotis spp. (nu-mă-uita), Fallopia convolvulus (hrișca urcătoare), Polygonum aviculare (troscot), Stellaria (răcoina).

Monocotiledonate:Apera spica-venti (iarba vântului), Avena sterilis (ovăz fals), Lolium spp. (raigras).

Buruieni moderat sensibile

Monocotiledonate:Alopecurus myosuroides (coada vulpii).

Aplicare după cultură
Cereale paioase
Problema
Monocotiledonate si dicotiledonate
Dozaj
0,15 - 0,2 kg/ha