OPINIA TA CONTEAZĂ! Vă invităm să participați la dezbaterea legislativă privind propunerea de regulament privind utilizarea durabilă.

OPINIA TA CONTEAZĂ! Vă invităm să participați la dezbaterea legislativă privind propunerea de regulament privind utilizarea durabilă.
2022-09-02

OPINIA TA CONTEAZĂ!

Vă invităm să participați la dezbaterea legislativă privind propunerea de regulament privind utilizarea durabilă.

La 22.06.2022, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, pentru a înlocui actuala Directivă 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a acestor produse.

Propunerea stabilește obiective obligatorii din punct de vedere juridic la nivelul UE și la nivel național pentru a reduce cu 50% utilizarea și riscurile legate de pesticidele chimice, precum și utilizarea celor mai periculoase pesticide (candidate la înlocuire) până în 2030. Statele membre își vor stabili obiectivele naționale de reducere a emisiilor în parametrii definiți, asigurând astfel atingerea obiectivelor UE. Datorită metodologiei propuse pentru calcularea obiectivelor de reducere în fiecare țară, statele membre cu cele mai mari volume de vânzări de produse de protecție a plantelor - cum ar fi Franța, Spania și Italia - vor fi obligate să stabilească obiective mai mari de 50%.

Noile măsuri vor garanta că toți fermierii și alți utilizatori profesioniști de pesticide vor trece la gestionarea integrată a dăunătorilor (Integrated Pest Management - IPM), în cadrul căreia metodele alternative de prevenire și combatere a dăunătorilor din mediul înconjurător sunt prioritare în fața utilizării pesticidelor chimice (considerate ca fiind ultima soluție).Măsurile includ, de asemenea, obligativitatea de a ține o evidență pentru agricultori și alți utilizatori profesioniști.

De asemenea, se propune interzicerea tuturor pesticidelor în zonele sensibile (zone urbane și zone protejate din punct de vedere ecologic). În conformitate cu definiția propusă pentru zonele sensibile, se estimează că interdicția ar afecta 20% sau 30% din suprafața totală cultivată în prezent.

Acest act legislativ este deschis pentru feedback până la 19 septembrie 2022 (miezul nopții, ora Bruxelles-ului).

Toate reacțiile primite vor fi publicate pe site-ul web - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Pesticide-actualizare-a-normelor-UE-pentru-o-utilizare-durabila_ro - sintetizate de Comisia Europeană și prezentate Parlamentului European și Consiliului pentru a contribui la dezbaterea legislativă.

Contribuția tuturor în această dezbatere legislativă este importantă. Ne aflăm în perioada de consultare publică a tuturor cetățenilor, iar participarea noastră este esențială pentru a putea schimba formularea regulamentului.

Pentru a lăsa comentarii, trebuie să vă autentificați. Cu toate acestea, puteți opta pentru anonimat atunci când vă trimiteți opinia.